ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561
P1010670     P1010663
P1010654     P1010659
P1010664     P1010665
P1010653     P1010656