ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 12/2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ครั้งที่ 12/2560  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

 

P1010375    P1010371

P1010357    P1010358

P1010376     P1010378

P1010367      P1010380