ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 11/2560

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ      ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1010289  P1010290

P1010293  P1010294

P1010299  P1010296