ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 10/2560

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 10/2560

P1010239    P1010253

P1010241   P1010240

P1010249   P1010250

P1010251    P1010254