ประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 9/2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 9/2560                      ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

 

P1010137       P1010138

P1010141       P1010144

P1010145       P1010147