ประชุมคณะกรรมการศูนย์ดูแลครู ฯ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สุงอายุจังหวัดกาญจนบุรีประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1010724  P1010725

P1010727  P1010728

P1010729  P1010730

P1010731  P1010732

P1010735  P1010736