ประชุมกลั่นกรอง รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกลั่นกรองผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และ ให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020376  P1020384

P1020386  P1020392

P1020383  P1020391