ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา

37332691_2038940166125439_4537601809711104000_n

ตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

37383533_2038940182792104_2136224747715821568_n