ธนาคารออมสินเข้าอวยพรปีใหม่ ผอ.สกสค.กจ

นายขวัญชัย อำไพกูลย์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้
ธนาคารออมสินเขตกาญจนบุรี  พร้อมคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ นายวิรัช รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020702       P1020703