ธนาคารออมสินสาขาด่านมะขามเตี้ยเข้าสวัสดีปีใหม่ ผอ.สกสค.

ธนาคารออมสินสาขาด่านมะขามเตี้ย เข้าสวัสดีปีใหม่
นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1010452       P1010455

P1010456