ตรวจสุขภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชันแนล

รัตนาธิเบศร์   ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 2561

ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020227  P1020228  P1020229  P1020230  P1020231  P1020233  P1020236  P1020245  P1020249 P1020262  P1020265  P1020266  P1020292  P1020293