คัดเลือกกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
สกสค.จังหวัดกาญจนบุรีได้ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษา
และผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

P1020328  P1020336

P1020349  P1020359

P1020364  P1020348

P1020368  P1020369

P1020361  P1020360