การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณ 2562

การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 21-24 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา

70686303_2678510882173351_4144611159665803264_n

70591505_833905667006975_2020012884125286400_n