การคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561

zzKhYNgdHM_1530503155+

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่