3 พ.ย. “ร้อยดวงใจเชิดชูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี บุณยเกตุ”

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และมูลนิธิทวี บุณยเกตุ  จัดงาน
“ร้อยดวงใจเชิดชูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา : นายทวี  บุณยเกตุ”

FF7cnNpXlG_1510280302

OPItmqNaNt_1510280302

7j8l2DOkA9_1510280302