สถานพยาบาลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูฯ กระทรวงศึกษาธิการ

iJpeghinn2_1470383472

PpuUl1cdpc_1470383453 

V4OgjVkEUM_1470383453

n2DOAwdihT_1470383453

4cWVxy9TKd_1470383453