สกสค.ร่วมงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้ครั้งที่ 9”

 

สกสค.ร่วมงาน “รำลึกคุรุวีรชนชายแดนใต้คร้้งที่ 9”