สกสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

   นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.                      นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงค์จำพรรษา ณ วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง    อำเภอเมือง     จังหวัดสกลนคร

 

M0XRnHHNEA_1510280293