สกสค. ชูธง! ซ่อมอดีต สร้างอนาคต มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่

 

สกสค. ชูธง! ซ่อมอดีต สร้างอนาคต มุ่งสู่องค์กรยุคใหม่