สกสค.จัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

สกสค. จัดกิจกรรมในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในพระราชวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
12 สิงหาคม 2559

znDHijM2la_1471925149 5rRE7bVkur_1471925150 aUdi0KveLC_1471925149 dbzg2SkFbx_1471925149 foG6P7UGpX_1471925149 LYqGhi91i2_1471925149 MZPFpgj4lg_1471925149 OIGGyFq11l_1471925149 WoMWlt2Nku_1471925149 Wuf7OG4Hw0_1471925149 y2j5SfLAKg_1471925149 yC1lcy0hT3_1471925149