ฤกษ์ดี นายอรรถพล ตรึกตรองปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ฤกษ์ดี นายอรรถพล ตรึกตรองปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์