ประชุมเข้ม คณะผู้บริหาร สกสค. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน

 

ประชุมเข้ม คณะผู้บริหาร สกสค. ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน