ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ สวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ช.พ.ส.

นายวัชรินทร์  จำปี  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการ
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. โดยนายประสิทธิ์ชัย  สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนางขนิฐา  การีสรรพ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้า
บุคลากรภาครัฐ พร้อมทีมงานร่วมประชุมชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้อง

35849053_238359953635301_99994178749988864_n