ประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา”

นายพินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์  เลขาธิการ ก.ค.ศ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.
เป็นประธานพิธี ประกาศเจตนารมณ์ “หน่วยงานสุจริต จิตอาสา” โดยมีผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ
ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในเชิงสัญญาลักษณ์

39741048_303477917123504_4616461871736684544_n