กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙

gaphRDqVMg_1470382422

5CpyOPhtGH_1470382424

LhWQDusBvr_1470382422